THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ GP-1000T

Khuyến mãi:

Chúng tôi cam kết.

  • Thiết bị tự phục vụ GP-100T gọn nhẹ, tiện lợi, chỉ cần ấn số và gọi đến thiết bị báo khách để phục vụ.

Mô tả chi tiết

HÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dễ dàng sử dụng và cài đặt.

- Có chế độ rung, kêu bêp or đèn flash.

- Gọi số theo thứ tự ngẫu nhiên or theo thứ tự cài đặt trước.
 

 

CÁCH SỬ DỤNG

Bước 1: Sau khi khách yêu cầu, đưa thiết bị tự phục vụ cho khách

Bước 2: Gọi khách bằng thiết bị phát 

Bước 3: Lấy lại thiết bị khách

Hoạt động của thiết bị GP-1000T
Hoạt động của thiết bị GP-1000T

 

Thong ke