/**************/ CHUÔNG GỌI PHỤC VỤ SYSCALL

Thong ke