Hệ thống chuông gọi phục vụ trong nhà máy là gì?

02/03/2018 15:30

Hệ thống chuông gọi phục vụ không dây giúp cho nhà máy hoạt động hiệu quả, nhanh chóng, tăng hiệu quả cho quá trình giao tiếp trong nhà máy. Với hệ thống này, không cần phải di chuyển trong quá trình giao tiếp, khi xảy ra các vấn đề như hết nguyên liệu, máy nghỉ do hết yêu cầu, hỏng hóc cần sửa chữa ..v..v..

Từ đó mà giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất làm việc và năng cao doanh số.

Hệ thống chuông gọi trong nhà máy là gì
Mô hình hệ thống chuông gọi không dây trong nhà máy

 

Thong ke