PHẦM MỀM QUẢN LÝ

Khuyến mãi:

Chúng tôi cam kết.

  • Phần mềm quản lý hệ thống thiết bị gọi phục vụ không dây.

Mô tả chi tiết

1, PHẦN MỀM QUẢN LÝ GỌI NHÂN VIÊN

MÔ TẢ                                              

Hệ thống gọi nhân viện có thể thực hiện bằng máy tính với phần mềm của syscall (SW-SPS-PC). Với việc sử dụng đơn giản chỉ bằng click sẽ giúp hệ thống gọi nhân viên của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

ĐĂC ĐIỂM

Cho phép thiết lập trước 10 tên nhân viên và 10 địa điểm gọi.

- Thay đổi tên dễ dàng.

- Có 2 phiên bản: sử dụng độc lập or kết nối mạng.

Hoạt động của phần mềm quản lý
Hoạt động của phần mềm quản lý gọi nhân viên

 

2, PHẦM MỀM QUẢN LÝ HỆN THỐNG NHÂN VIÊN GỌI KHÁCH

MÔ TẢ

- Hệ thống gọi nhân viện có thể thực hiện bằng máy tính với phần mềm của syscall (SW-GPS-PC). Với việc sử dụng đơn giản chỉ bằng click sẽ giúp hệ thống gọi nhân viên của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

ĐẶC ĐIỂM

- PT-5020A: có khả năng gọi nhân viên bởi phần mềm PC (sử dụng RS-232C)

- Có 2 phiên bản: sử dụng độc lập hoặc kết nối mạng.

Hoạt động của phần mền hệ thống nhân viên gọi khách
Hoạt động của phần mền hệ thống nhân viên gọi khách

 

Thong ke