MÀN HIỂN THỊ CHUÔNG GỌI PHỤC VỤ SR-2006

Khuyến mãi:

Chúng tôi cam kết.

  • Màn hiển thị chuông gọi phục vụ SR-2006 hiện thị được 6 cuộc gọi đồng thời.

Mô tả chi tiết

Bảng hiện thị chuông gọi phục vụ SR-2006 hiện thị được 6 cuộc gọi phục vụ đồng thời giúp tăng chất lượng phục vụ, phù hợp với nhà hàng lớn, nhiều khách hàng gọi đồng thời. 

Thong ke