Luật bảo hiểm mới về khám chữa bệnh tại cơ sở tư nhân có lợi cho người đóng BHYT

10/06/2018 10:13

Mới đây theo thông tư mới nhất của bộ y tế đưa ra, nhằm nâng chế độ an sinh xã hội và để giảm tải tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương thì trường hợp người bệnh khám tại các cơ sở tư nhân cũng sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Hiện nay có rất nhiều bệnh viện tư nhân phát triển rất mạnh với việc đầu tư thiết bị y tế hiện đại, sử dụng bác sỹ có trình độ chuyên môn cao được đào tạo ở nước ngoài, đội ngũ y tá phục vụ chuyên nghiệp. Cùng với đó là cơ sở vật chất khang trang, nhiều tiện nghi, hệ thống báo gọi y tá được đầu tư lắp tại tất cả các phòng bệnh giúp người bệnh an tâm điều trị đã khiến cho số người lựa chọn đây là điểm chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng.

luật BYHT sửa đổi

Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có sử dụng bảo hiểm y tế, thì tất cả các bệnh nhân điều trị tại cơ sở tư nhân vẫn sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ bảo hiểm như sau:

Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT sẽ được thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định. Mức hưởng sẽ là 80% chi phí điều trị:

Mức hưởng được quy định Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016”.

Trường hợp bệnh viện tư đó không có hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo hình thức thanh toán trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ y tế cũng ra chỉ đạo sát sao với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân là phải đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất để phục vụ người dân. Tất cả các tiêu chí, thiết bị y tế phải được quản lý giám sát theo đúng tiêu chuẩn của bộ y tế.

Với quyết định trên người bệnh có tham gia BHYT hoàn toàn yên tâm lựa chọn địa chỉ uy tín tư nhân để khám chữa bệnh mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi y tế như tại bệnh viện công.

Thong ke