BỘ SẢN PHẨM TỰ PHỤC VỤ ST-5010 VÀ FR-3004

Khuyến mãi:

Chúng tôi cam kết.

  • Bộ sản phẩm tự phục vụ FT-5010 và FR-3004 phù hợp với mô hình phục vụ phải quản lý lượng khách hàng lớn cùng lúc như bệnh viện, cơ quan cấp đăng ký, ngân hàng.

Mô tả chi tiết

Với bộ sản phẩm trên, mỗi khách hàng sẽ đuợc cấp 1 số thứ tự, khi tới lượt mình số thứ tự của khách sẽ được hiện thị lên bảng thông báo và kèm theo tiếng báo.

Thong ke