BỘ GỒM 1 ĐỒNG HỒ GB-600 VÀ 5 NÚT CHUÔNG GỌI PHỤC VỤ

Khuyến mãi:

Chúng tôi cam kết.

  • Bộ gồm 1 đồng hồ GB-600 và 5 nút chuông gọi phục vụ tiện lợi cho khách hàng lựa chọn và dễ dàng sử dụng.

Mô tả chi tiết

Bộ tích hợp đồng hồ và 5 nút chuông gọi phục vụ.

- 1 màn GB-600 và 5 nút GST-200.

Đồng hồ GB-600:

- Nút chuông gọi phục vụ GST-200:

 

Thong ke