BỘ GỒM 1 ĐỒNG HỒ GB-600 VÀ 10 NÚT CHUÔNG GỌI PHỤC VỤ

Khuyến mãi:

Chúng tôi cam kết.

  • Bộ gồm 1 đồng hồ GB-600 và 10 nút chuông gọi phục vụ tiện lợi và dễ dàng sử dụng.

Mô tả chi tiết

Bộ tích hợp đồng hồ và 10 nút chuông gọi phục vụ.

- 1 màn GB-600 và 10 nút GST-100.

- 1 màn GB-600 và 10 nút GST-300.

Màn GST-200:

- Nút chuông gọi phục vụ GST-200:

 

- Nút chuông gọi phục vụ GST-300:

Thong ke